Nabídka zaměstnání

Nabídka zamstnání:
Mammocentrum Klatovy, s.r.o. , zdravotnické zaízení patící jiod roku 2003 mezi centra

prevence nádoru prsu MZR nabízí pracovní pomr radiologické asistentce .

4 denní pracovní doba / pondlí - tvrtek 7-16 hodin /. Pátek voln.

5 tdndovolené, o prázdninách do 14 hodin, bez krácení mzdy.
Up
ednostujeme úvazek 1,0 , je moni na zkrácenúvazek , vhodné i pi mateské dovolené, pracovní dobu lze pizpsobit.
Dobré mzdové podmínky,
bez slueb.

Telefon : MUDr.MiloChroust : 724 294 502