změna ceníku individuálně hrazených výkonů 1.1.2021

Od 1.1.2021 jsme stanovili cenu ultrazvukového vyšetření prsů podle doporučení odborné společnosti  / www.mamo.cz / na 500 Kč. Ostatní ceny zůstávají bez změny.