Opatření Mammocentra Klatovy při koronavirové epidemii:

Opatření Mammocentra Klatovy při koronavirové epidemii:
- velmi prosíme, přijďte na vyšetření jen zcela zdrávi, jinak Vás rádi vyšetříme později
- prosím , přicházejte na vyšetření bez doprovodů , jde nám o minimalizaci kumlace lidí.
- na vyšetření přicházejte v objednaný čas
- z naší strany se budeme snažit provést vyšetření bez prodlení ( ne vždy se to ale daří, jsme zdravotnictví, ne “fabrika” , vše se nedá přesně normovat )
- bude-li docházek ke kumulaci pacientů v čekárně, budeme výsledky preventivních mamografií doručovat ošetřujícím lékařům , nebo po dohodě emailem Vám.

DĚKUJI Vám za pochopení ! Buďme k sobě vzájemně ohleduplní. Přeji Vám vše dobré! Miloš